Sliders

All shortcodes are available in the Shortcode Generator

Sliders
Đánh giá bài này

FlexSlider

  • /wp-content/uploads/2012/01/water_2_v01-628x353.jpg
  • /wp-content/uploads/2012/01/water_5_v01-628x353.jpg
  • /wp-content/uploads/2012/01/water_3_v01-628x353.jpg
The Code:
[flex_slider width="614" height="345"]
/wp-content/uploads/2012/01/water_2_v01-628x353.jpg
/wp-content/uploads/2012/01/water_5_v01-628x353.jpg
/wp-content/uploads/2012/01/water_3_v01-628x353.jpg
[/flex_slider]

Before & After

Before
After
The Code:
[before_after width="960" height="360" before_src="/wp-content/uploads/2012/03/people_2_v01b.jpg" after_src="/wp-content/uploads/2011/12/people_2_v01.jpg"]
Chia sẻ
Chia sẻ

Thông báo

Tạm ngưng dịch vụ in ấn

Từ 10/8/2018, chúng tôi ngưng nhận in name card, biên nhận, bao thư để sx lịch tết 2019 mong quý khách thông cảm | Xem mẫu lịch tết 2019 tại website: thietkelichtet.vn