Tag Archives: Bản bông trong in ấn là gì?

  • Bản bông là gì?

    https://i1.wp.com/innhanh30s.com/wp-content/uploads/2016/05/ban-bong.jpg?resize=600%2C353

    Bản bông PDF là file xuất từ các chương trình thiết kế . File này đã được nén, màu sắc và chất lượng file không bị thay đổi. Bản bông là bản cần phải biên tập như sửa câu chữ, nội dung, chú thích thêm khi cần thiết … của ngành in ấn, xuất bản. […]

    Chuyên mục
Chia sẻ
Chia sẻ