Tag Archives: Kinh nghiệm xuất file

  • Kinh nghiệm xuất file in ấn

    https://i2.wp.com/innhanh30s.com/wp-content/uploads/2016/05/xuat-file-in-an.jpg?resize=450%2C306

    Trước khi mang file thiết kế ra xưởng in để in ấn, bạn cần xuất file về dạng PDF để việc in ấn được rõ nét, không bị lỗi ảnh, font… Nếu bạn có khả năng thiết kế thì tốt nhất bạn nên tự thiết kế file in để đảm bảo đúng ý tưởng lại […]

    Chuyên mục
Chia sẻ
Chia sẻ