Chuyên gia Joseph Nuth của NASA cảnh báo nguy cơ đến từ sao chổi hoặc tiểu hành tinh /// Ảnh: Shutterstock
Chuyên gia Joseph Nuth của NASA cảnh báo nguy cơ đến từ sao chổi hoặc tiểu hành tinh ẢNH: SHUTTERSTOCK